O firmie
Od 2005 roku zajmujemy się kompleksową obsługą transakcji związanych z rynkiem nieruchomości, w tym w szczególności transakcji kupna i sprzedaży oraz wynajmu mieszkań i domów na terenie województwa mazowieckiego.
 
Począwszy od przygotowania i prezentacji ofert nieruchomości, zapewniamy obsługę prawną, w tym weryfikację dokumentacji prawnej, sporządzanie projektów umów kupna-sprzedaży, najmu, wniosków do sądu w zakresie wpisów do ksiąg wieczystych, formularzy dot. podatków PCC, IN-16, DN-16 itp., przez pomoc w wyborze pośrednika kredytowego lub banku kredytującego zakup nieruchomości, kończąc na przekazaniu nieruchomości (sporządzeniu protokołu przekazania nieruchomości).
Pomagamy również w zawieraniu umów z dostarczycielami mediów oraz w rozliczeniach ze Wspólnotą Mieszkaniową lub Spółdzielnią Mieszkaniową.
 
Świadczymy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego związanego z problematyką nieruchomości, w tym w szczególności doradztwo z zakresu prawa spółdzielczego, ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie praw lokatorów, ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców itp.
 
Zarządzamy nieruchomościami,zarówno lokalami pod wynajem, jak i budynkami będącymi we współwłasności (wspólnot mieszkaniowych) lub własnością spółdzielni.
 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!